• Tuesday, 23. April 2019

  Insenere on vähe ja paljud kõrgkoolides õppivad üliõpilased jätavad õpingud pooleli. Miks nad katkestavad? Kuidas tuua keskkoolilõpetajaid inseneeria juurde?

  Kümneaastase töökogemuse põhjal Tallinna Tehnikakõrgkoolis olen jõudnud teadmiseni, et väljalangenute hulgas on palju neid, kes pole teinud teadlikku valikut. Teine suur põhjus on see, et käiakse tööl, sh paljud ehitusinstituudi üliõpilased teevad erialast tööd. Sellega seoses tuleb ette olukordi, kus tööandja paneb tudengile suure töökoormuse. Tudeng lepib sellega, kuid tagajärjeks on see, et ta ei leia õpingute jaoks aega. Olukorda on parandanud kutsetunnistused, tööandja vajab kõrghariduse omandanud paberitega insenere.

  Projektid tulevad ja lähevad, kuid üliõpilasel on üks elu, kuhu hea planeerimise tulemusena õnnestub mahutada õpingud, pere, töö ja hobid. Ettevõtjad, olge empaatilised ja andke üliõpilasele koolis käimiseks aega!

  Tööjõupuudus on suur, kuid siinkohal saame teha koostööd selleks, et üldhariduskoolide õpilased kuuleksid, näeksid ja kogeksid kõike head, millega insener tegeleb.

  Loomisel “Inseneeria puu”

  TTK ehitusinstituut alustas inseneeria populariseerimisega 2015. aasta lõpus. Projekt “100 sammu inseneerias” on kingitus Eesti Vabariigi sajandaks sünnipäevaks. Plaan oli sajale klassile tutvustada inseneritööd.

  Eesmärgini jõudsime aasta tagasi, nädal enne 24. veebruarit. Ajagraafik oli täpselt planeeritud ja meeskond pingutas ühise eesmärgi nimel eduka lõpuni. Selgus, et selle ajaga olime ehitanud tugeva vundamendi. Rajasime selle järgnevatele tegevustele.
  Korraldasime laborite külastusi, “Tuleviku ehitamise töötube”, sh Narva-Jõesuu SOS lasteküla lastele, klassiõhtuid tehnoloogialaboris (lapsed koos vanematega) ja Goldbergi masina ehitamise võistlusi.

  Osalesime õpilaste teadus- ja “Teadlaste öö” festivalidel. Meil oli inseneeriamoodul Viimsi gümnaasiumi 11. klassile, 2017. ja 2018. aastal toimus meie eestvedamisel “Inseneeria karjääripäev” Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Sihtrühmaks olid õpilased, üliõpilased ja ettevõtjad.

  Meie hea partner on olnud Eesti Teadusagentuur, kes teeb tublit tööd inseneeria populariseerimiseks. Praegu on meil käsil “Inseneeria puu” loomine lehele miks.ee. Õpilased, lapsevanemad ja karjäärinõustajad vajavad head ülevaadet, millised insenerid Eestis tegutsevad, kus saab õppida ja töötada. Head sisendit annavad ka OSKA raportid. Digitaalse puu lehtedele saab lisada edulood ja väärt nõuanded, miks tasub inseneriks õppida. Miks-küsimustele on “100 sammu inseneerias” meeskond vastanud tuhandeid kordi ja teeb seda ka tulevikus. tegutseme edasi?

  1. aasta lõpp oli otsustamise koht, kas loeme EV 100 kingituse lõpetatuks või tegutseme edasi. Äripäeva ehituskonverentsi ettevõtjate vestlusring andis edasi tegutsemiseks positiivse tõuke. “100 sammu inseneerias” idee autori ja eestvedajana mõistsin, et oleme jõudnud ettevõtjate teadvusesse ja nad soovivad, et tegevus jätkuks. Siinkohal täname 1Partner Ehituse tegevjuhti Üllar Hinnot, kes otsustas talle sünnipäevaks kingitud raha MTÜ Inseneeria Koolile edasi kinkida. Selle toetuse eest saame keskenduda inseneeria populariseerimisele. Osaleme maakondlikel töö- ja karjäärimessidel, korraldame “Tuleviku ehitamise töötube”.

  Allikas: 01.04.2019 Ehitaja