• Reede, 03. aprill 2020

  Tänapäevases kiires maailmas on vaja, et töö oleks tehtud, selle töö teeksid professionaalid ja tulemus saaks selline, et seda ei peaks üle kontrollima. Tihti on aga õige inimese leidmisega raskusi, sest aega otsingu läbiviimiseks napib. Siin saabki kutsuda appi just sellele tegevusele keskenduva ettevõtte.

  Tutvustame teile viite Eesti jõulisemat töö(jõu)vahenduse ja värbamisega tegelevat ettevõtet, kes lahendavad personaliga seotud probleemid hoobilt. Uurime, kes nad on!

  BARONA

  Barona pakub uusi väljakutseid kõigile – liinitöölistest insenerideni ja lihttöölistest juhtideni. Töökohti pakume nii väikestele firmadele kui ka maailma tipptasemel kontsernidele. Barona annab inimestele vabaduse olla ainulaadne ja teha kõike, mida nad vajalikuks peavad, vastavalt ühiselt kokku lepitud põhimõtetele.

  Meie ega meie töötajad ei pea varjama oma eraelu, usku, hobisid ega seda, keda armastame. Me usume inimestesse ja inimlikku tööellu. Jagame oma teadmisi ja oskusi kolleegide, töötajate ning klientidega. Austame üksteise arvamusi, töötame koos lahenduste leidmise nimel ja tähistame ühiselt oma saavutusi.

  Barona maailmas saab igaüks, kellel on sobivad oskused ja suhtumine, töö, mis talle meeldib. Kõik põhineb soovil ja võimel õppida uusi asju. Mitte miski muu pole oluline. Barona mõistab, et töö ei pea olema kõigi elu.

  Neile, kes soovivad tööd või isegi karjääri teha, on Barona kaasaegne treener, kes juhendab neid kas mõned kuud või aastaid.

  Barona juured on sügaval Soome aluspõhjas. Barona Eesti on rahvusvaheliselt tegutseva Soome ettevõtte Eesti osa. Tegemist on põhjamaise kontserniga – teerajaja, eksperdi ja probleemilahendajaga, kes loob ning arendab innovaatilisi tulevikku suunatud personalilahendusi, mis aitavad inimeste karjääril areneda ja ettevõtetel kasvada. Barona Eesti on osa rahvusvahelisest kontsernist Bravedo Oy, mis tegutseb lisaks Eestile ja Soomele Rootsis, Norras, Taanis, Hispaanias, Poolas ning Venemaal. Barona edutegurid on paindlikkus, väga head teadmised oma tegevusvaldkondades, läbipaistvus, ausus ja uuendusmeelsus.

  Barona Eesti tööpakkumisi näeb siit: careers.barona.ee/open-positions

  www.barona.ee
  www.bravedo.fi
  www.barona.fi

  PERSONALIRENT

  Personalirent OÜ on eduka Eesti ettevõtte tiitliga pärjatud osaühing, mis tegeleb tööjõu rentimisega, pakkudes klientidele usaldusväärset ja professionaalset teenust parima tööjõu leidmiseks. Personalirent OÜ aitab lahendada väga erinevate vajadustega klientide soove, näiteks lahendada kiiresti olukorrad töömahu suurenemisel või leida parimad lahendused ajutise või pikaajalise tööjõu värbamiseks. Personalirent pakub nendeks otstarveteks töötajaid ka kolmandatest riikidest (näiteks Ukraina).

  Kõige rohkem eristub Personalirent konkurentidest sellega, et firma töötab ööpäev ringi ja ei otsi töötajaid kõrvuti kliendi enda kuulutustega. Oleme valmis klienti aitama ka reede õhtul ja nädalavahetusel. Kõige tähtsamaks peame kliendi heaolu ja seda, et ta leiaks omale soovitud inimesed määratud tähtajaks, kas või homseks.

  Heade majandustulemusteni oleme jõudnud suure töö ja vaevaga ning eriti sellega, et me ei tööta tavapäraselt üheksast viieni, vaid teeme tööd ka õhtuti ja nädalavahetustel. Klientide tagasiside põhjal meeldib neile väga meie teenuse läbipaistvus ehk see, et klient näeb, mille eest ta maksab. Samuti on kiidetud inimeste leidmise kiirust.

  Kuidas Personalirent OÜ toimib? Kõigepealt peab ettevõtja täitma Personalirent OÜ kodulehel asuva ankeedi. Kui brutopalk on teada, lisatakse tunnihinnale koefitsient, mis on iga kliendi jaoks personaalne. Teenuse hind sõltub sellest, kui kauaks töölisi vajatakse ning kui mitut töölist on tarvis. Miinimumtellimus on neli tundi inimese kohta. Ideaalis on hea võimalikult palju soove ette teada aga me oleme suutnud leida töölisi ka juba järgmiseks päevaks. Töölisi saab rentida nii üheks päevaks kui ka mitmeks kuuks (näiteks hooajaks lisatööjõudu). Meie vormistame töötajaga lepingu ja kogu palgakulu kannab Personalirent OÜ.

  Lisainfo: www.personalirent.ee

  aTALENT

  aTalent on keskendunud eelkõige äri- ja tehnoloogiataustaga talentide leidmisele. See tähendab, et peamiselt aitame ettevõtteid näiteks IT-töötajate ja inseneridega või siis müügi-, turundus-, finants-, andmehalduse või ka assisteerimisalaste positsioonidega.

  Ettevõte on alguse saanud Soomest Aalto ülikoolist ning meie omanikud on tudengi- ja vilistlasorganisatsioonid samast koolist. Sellest tulenevalt keskendumegi peamiselt akadeemilise taustaga kandidaatidele ning oleme ka Eestis kasvatanud endale hästi toimivad tudengite ja vilistlaste võrgustikud. Siiski, statistikale otsa vaadates on meie leitud kandidaatide keskmine tööstaaž 5–10 aastat.

  Oleme Eesti turul tegutsenud 3,5 aastat ja oleme suutnud igal aastal hoida oma kasvu üle 50 protsendi. Oleme selle aja jooksul aidanud üle 100 kliendi ning meie eesmärk on eelkõige pikaajaliste kliendisuhete loomine ja säilitamine. Teiste hulgas on meie pikaajalised kliendid näiteks 1Partner Kinnisvara, BDO Eesti, NJ Production ja Paf.

  aTalenti värbamisprotsess on tehtud võimalikult kiireks, efektiivseks ning kliendisõbralikuks. Paneme koos kliendiga paika täpse profiili, seejärel teeme töökuulutuse ja jagame seda erinevates kanalites. Lisaks teeme täiendavat suunatud turundust ning vastavalt kokkuleppele ka sihtotsingut. Muude kanalite hulgas on meil ka enda eksklusiivne talendipank.

  Peale otsingut viime läbi esmase vestlusvooru pärast mida jääb üldiselt sõelale umbes 3-5 tugevat kandidaati, kellest saab klient oma valiku teha. Lisaks värbamistegevusele pakume ka teisi personali otsinguga seotud teenuseid. Kui tahad rohkem teada, vaata lisa meie kodulehelt ning võta meiega kindlasti ühendust

  Lisainfo: www.atalent.ee

  M-PARTNER

  M-Partner HR OÜ on 2002. aastal loodud personaliotsingu teenuseid pakkuv Eesti ettevõte. Meie peamine tegevusala ja tugevus on spetsialistide ning juhitasandi ametikohtade värbamisprotsesside läbiviimine. Oma 17 tegutsemisaasta jooksul omandatud kogemusi rakendame nii sihtotsingut tehes kui ka avalikke konkursse läbi viies.

  Aastas viib M-Partneri meeskond läbi üle 100 eduka värbamisprotsessi järgmistes valdkondades: müük, turundus ja reklaam, ehitus ja projekteerimine, transport ja logistika, finants ja raamatupidamine, tootmine, tehnika, büroohaldus ja administratiivtöö. Viimastel aastatel on ligikaudu 2/3 tööle asunud kandidaatidest saanud kandideerimiseks kutse meie värbajatelt, mis tähendab, et need inimesed ei ole ise oma kandideerimisavaldust avalikule konkursile esitanud.

  GRAAFIK: M-Partneri 2019.a teostatud projektid valdkondade kaupa.

  See iseloomustab hästi praegust tööturgu, kus kogenud spetsialistide tööle värbamisel ei piisa üksnes töökuulutuse avaldamisest ja tihti on vaja mahukamat lähenemist. Arvestades tööjõuturu muutust ja meie kliendiettevõtete vajadusi, mõtleme iga värbamisprotsessi põhjalikult läbi ning kohandame oma töömeetodid konkreetse kliendi värbamisvajadusi arvestavaks. Keskendudes värbamisele, oleme oma kaheksaliikmelise meeskonna struktuuri ehitanud üles selliselt, et see toetaks efektiivset ja kiiret personaliotsingut.

  M-Partneri pikaajaline kogemus, lai ülevaade tööturust ja põhjalik lähenemine värbamisprotsessile võimaldavad viia omavahel kokku sobivaimad töötajad ja tööandjad.

  M-Partner – mõtestatud personaliotsing!

  Lisainfo: www.mpartner.ee

  MT RENT

  Tööjõurendifirma jutule minnes võiks olla selgeks mõeldud, keda konkreetselt vajatakse ja kui palju need töötajad ettevõttele väärtust loovad. MT Rendis leiame, et koostöö toimimiseks on oluline, et kõik kolm osalist – kasutajaettevõte, töötaja ja rendiettevõte – peavad koostööga rahul olema, et asi saaks jätkusuutlikult toimida.

  Kuidas toimub aga sellise renditud tööjõu töö tasustamine? Kasutajaettevõte sõlmib lepingu rendiettevõttega ja kõige muu eest hoolitseb juba rendiettevõte.

  Oleme MT Rendis aastatega kasvatanud endale märkmisväärse värbamisvõrgustiku üle Baltikumi, Valgevene ja Ukraina. Õigete inimeste leidmiseks teevad eeltöö ära meie värbajad, pärast seda tehakse kandidaadiga põhjalik vestlus, et kindlustada inimese sobimine konkreetsele töökohale.

  Renditööjõul on palgatud tööjõu ees nii mõnigi eelis: paindlikkus ja operatiivsus, võimalus suurendada ja vähendada enda kollektiivi märkimisväärselt kiiremini kui ise inimeste värbamisega tegeledes ja vähendada enda kollektiivi ilma märkimisväärsete kulutusteta. Lisaks pakume potentsiaalsetele klientidele soovi korral testperioodi, et kliendil oleks võimalik hinnata, kas lahendus on jätkusuutlik, võtmata sellega endale pikaajalist kohustust ja tegemata märkimisväärseid kulutusi.

  MT Rent kasutab põhiliselt töötajaid Lätist, Leedust, Ukrainast ja Valgevenest.

  Allikas: 27.02.2020 tv.delfi.ee