Privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika on koostatud eesmärgiga kaitsta 1Partner Kinnisvara Tallinn OÜ (edaspidi 1Partner) klientide privaatsust ja õigusi. Järgnevalt toome välja põhimõtted, mis käsitlevad kliendi isikuandmete kogumist, kasutamist, talletamist, edastamist ja avaldamist ning on kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmetena käsitleme isiku ees- ja perekonnanime, telefoninumbrit ja e-maili aadressi, mille isik on andnud vabatahtlikult ning kinnitanud kirjaliku nõusolekuga.

Isikuandmeid kasutame isikuga kontakti loomiseks, juhul kui isik on ise avaldanud soovi kasutada meie teenuseid.

1Partner ei levita, edasta ega kasuta muul mitte ette nähtud viisil meile usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui kliendiga on vastav kokkulepe või kui info avaldamise vajadus tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest.

Isikul on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta teavitades sellest aadressil 1partner@1partner.ee.

Isikustamata andmete kogumine ja kasutamine

Isikustamata andmed on andmed, mida ei saa otseselt siduda ühe kindla isikuga.

1Partner kasutab oma veebilehel küpsiseid (cookies), mille funktsioon on üldise statistika kogumine meie kodulehe liikluse kohta, kodulehe kasutamise kiirendamine ja mugavamaks muutmine kasutajatele. Küpsised aitavad muuta kodulehe info kasutajale paremini kättesaadavamaks. Me ei jälgi individuaalsete inimeste liikumist meie veebis.

Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse veebilehed, mida ta külastab. Küpsis salvestatakse kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul, kui kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Loe küpsistest täpsemalt www.aki.ee/et/kupsised.

Veebilehitsejal on õigus küpsiste kasutamine ära keelata. Vastava soovi korral tuleb muuta oma veebilehitseja seadeid.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Oma kontaktandmeid edastades ning 1Partneri veebi kasutama asudes olete tutvunud ja nõustunud nende põhimõtetega. 1Partner jätab endale õiguse privaatsuspoliitikat muuta.

Kõikide küsimuste korral palume võtta ühendust e-aadressil 1partner@1partner.ee.