Taristu

Ülenurme Tehnopargi lähiümbrust iseloomustab väljakujunenud taristu:

 • olemasolev ja samas kiiresti arenev teedevõrk tagab Ülenurme Tehnopargis asuvatele kinnistutele hea juurdepääsu nii suurtele veokitele kui ka jalakäijatele (piirkonda on rajamisel uus kergliiklustee, käimas on Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa mnt. rekonstrueerimistööd);
 • ca 1,5 km kaugusel Ülenurme Tehnopargist asub rahvusvahelise regulaarlennuühendusega Tartu Lennujaam;
 • Ülenurme ja Tõrvandi alevikul on regulaarne bussiühendus Tartu linnaga, vt. sõidugraafikuid: OÜ Automen ja AS GoBus;
 • Ülenurme ja Tõrvandi alevikus tegutsevad kauplused, koolid ja lasteaiad, Ülenurme alevikus on olemas raamatukogu ja muusikakool.

Arendaja poolt on Ülenurme Tehnoparki rajatud:

 • asfaltkattega tänavad;
 • tänavavalgustus;
 • tsentraalsed veetrassid;
 • tsentraalsed kanalisatsioonitrassid (sh. sadevete kanalisatsioon);
 • tsentraalsed gaasitrassid;
 • el. liinid;
 • sideliinid.