TEHNILINE INFO

KONSTRUKTIIVNE OSA
VUNDAMENDID
Vundamendi taldmikuks on raudbetoonist vöö paksusega 200 mm ja laiusega 500 mm. Vundamentide vertikaalosa on laotud Fibo 3 väikeplokkidest laiusega 200 mm. Sokkel on soojustatud EPS 120 Perimeeter Pluss plaatidega ja viimistletud silikoonkrohviga.

PÕRANDAD

Põrandate aluseks on liivakiht, millele on paigaldatud EPS 100 soojustusplaadid paksusega 150 mm. Sellele on valatud ehituskilel armatuurvõrguga armeeritud ja põrandaküttetorustikuga varustatud betoonplaat paksusega 100 mm.

KANDVAD JA JÄIGASTAVAD KONSTRIKTSIOONID

Väliseinad ja kandvad siseseinad on laotud Fibo3 plokkidest paksusega 200 mm, armeeritud vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Välisseinad on soojustatud EPS Silver soojustusplaatidega paksusega 200 mm, viimistluskihiks silikoonkrohv.

SISESEINAD

Osaliselt laotud Fibo väikeplokkidest, osaliselt metallkarkassil kipsplaatidega seinad.

KATUSE KONSTRUKTSIOON

Puitfermidel sammuga 820mm, soojustatud 500mm puistevillaga, katusekatteks kärg betuumensindlid.

VÄLISED AVATÄITED

3 x klaaspaketiga puitraamidel aknad.
Garaaživärav terasprofiilidest, kaetud plekk-lamellidega.

TERRASS

Terrass on betoonpostidele toetuv, immutatud puidust talade süsteem. Katteks terrassilauad 28 x 92 mm.

VARISEINAD

TEHNOKOMMUNIKATSIOONID

KÜTE

Küttesüsteem lahendatud ökonoomse NIBE maaküttekatla baasil, sundtsirkulatsiooniga vesipõrandaküttesüsteem.

VENTILATSIOON

Sundsissepuhke-väljatõmbe süsteem plaatsoojustagastiga ja mürasummutiga. Soojatagastus min. 85%. Igasse boksi paigaldatakse eraldi ventilatsiooniseade.
Vallox 110 MV

VESI-KANALISATSIOON

Sõlmitud liitumisleping Kiili KVH OÜ-ga, kes tagab olmeveevarustuse ja reovee äravoolu.

ELEKTER

Peakaitse 3 x 20A.
Paigaldatud on pistikupesad ja lülitid ning esiku, pesuruumide, tualettruumi, leiliruumi ja garaaži valgustus.

NÕRKVOOL

Boksis on valmidus liitumiseks sidetrassiga, liitumine hilisemate kokkulepete alusel. Iga TV vaatamiskoha juurde on toodud andmeside pistik.
Paigaldatud valvesignalisatsiooni liikumisandurid ja suitsuandurid. Signalisatsiooni aparatuuri ja teostamise valib tellija koos vastava teenuse pakkujaga.