MÜÜGIINFO

VÕLAÕIGUSLIK LEPING:
• kliendiga sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik ostu-müügileping. Ostja tasub lepingu sõlmimisel müüjale 10% korteriomandi ostuhinnast.

ASJAÕIGUSLIK LEPING:
• peale elamu valmimist sõlmitakse notariaalne asjaõigusleping.
• ostja tasub asjaõiguslepingu sõlmimisel müüjale või notari deposiitarvele 90% korteriomandi ostuhinnast.
• juhul kui ostu finantseerib Eestis tegutsev pank või krediidiasutus tasutakse ostuhind müüjale peale notariaalse lepingu sõlmimist.

ELAMU HINNA SISSE KUULUB:
• veevarustuse ja kanalisatsiooni liitumistasud
• elektrivõrguga liitumistasu
• varustus vastavalt ehitusmaterjalide, seadmete ja siseviimistlusmaterjalide iseloomustusele

ELAMU HINNA SISSE EI KUULU:
• kinnistu ostu-müügilepingutega sõlmimisega seotud notaritasud, võimalikud hüpoteegi seadmise notaritasud, kinnistamisel makstavad riigilõivud
• kõne-, andmeside ja kaabeltelevisiooni liitumistasud.
• plaanidel ja 3D piltidel illustratiivsena näidatud mööbel
• võimalikud lisatööd