TEHNILINE INFO

KONSTRUKTIIVNE OSA

VUNDAMENDID

Vundamendi taldmikuks on raudbetoonist vöö paksusega 200 mm ja laiusega 500 mm. Vundamentide vertikaalosa on laotud Fibo 3 väikeplokkidest laiusega 200 mm. Sokkel on soojustatud EPS 120 Perimeeter Pluss plaatidega ja viimistletud silikoonkrohviga.

 

PÕRANDAD

Põrandate aluseks on liivakiht, millele on paigaldatud EPS 100 soojustusplaadid paksusega 150 mm. Sellele on valatud ehituskilel armatuurvõrguga armeeritud ja põrandaküttetorustikuga varustatud betoonplaat paksusega 100 mm.

 

KANDVAD JA JÄIGASTAVAD KONSTRIKTSIOONID

Väliseinad ja kandvad siseseinad on laotud Fibo3 plokkidest paksusega 200 mm, armeeritud vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Välisseinad on soojustatud EPS Silver soojustusplaatidega paksusega 200 mm, viimistluskihiks silikoonkrohv.

 

SISESEINAD

Mittekandvad vaheseinad on metallkarkassil kipsplaatseinad mineraalvillast isolatsiooniga.

 

KATUSE KONSTRUKTSIOON

Hoone katus on puitkonstruktsioonil viilkatus kaldega 10°.Kandeosa on puitfermid. Kandvale osale lisatakse aurutõke, 50mm lisakarkkass ja kahekihiline kipsplaat. Soojustusena kasutatakse fermide vahel mineraalvilla paksusega 450mm. Katusekatteks profiilplekk.

 

VÄLISED AVATÄITED

3 x klaaspaketiga puitraamidel aknad.

Garaaživärav terasprofiilidest, kaetud plekk-lamellidega.

 

TERRASS

Terrass on betoonpostidele toetuv, immutatud puidust talade süsteem. Katteks terrassilauad 28 x 92 mm.

 

VARISEINAD

Bokside terrasse eraldavad üksteisest puidust variseinad, mis on 50 x 100 mm prussidest raamil ning mõlemat poolt kaetud puidust roovitusega.

TEHNOKOMMUNIKATSIOONID

KÜTE

Küttesüsteem on rajatud maasoojuspumpadele.

Elamule on projekteeritud sundtsirkulatsiooniga vesipõrandaküttesüsteem.

 

VENTILATSIOON

Sundsissepuhke-väljatõmbe süsteem plaatsoojustagastiga ja mürasummutiga. Soojatagastus min. 85%. Igasse boksi paigaldatakse eraldi ventilatsiooniseade.

Vallox 110 MV

 

VESI-KANALISATSIOON

Veevarustus piirkonna puurkaevust. Kinnistule on planeeritud kogumismahuti.

Välja on ehitatud elamurajooni sisene kanalisatsioonitrass mis hetkel ei ole ekspluatatsioonis. Hiljem võimalus liituda tsentraalse kanalisatsioonitrassiga.

 

ELEKTER

Boksi peakaitsme suurus 3 x 20A.

Elektrikilp paikneb esikus. Paigaldatud on pistikupesad ja lülitid ning esiku, pesuruumide, tualettruumi, leiliruumi, garderoobi ja garaaži valgustus.

 

NÕRKVOOL

Boksis on valmidus liitumiseks sidetrassiga, liitumine hilisemate kokkulepete alusel. Iga TV vaatamiskoha juurde on toodud andmeside pistik.

Paigaldatud valvesignalisatsiooni liikumisandurid ja suitsuandurid. Signalisatsiooni aparatuuri ja teostamise valib tellija koos vastava teenuse pakkujaga.