MÜÜGIINFO

VÕLAÕIGUSLIK LEPING:

 • kliendiga sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik ostu-müügileping. Ostja tasub lepingu sõlmimisel müüjale 10% korteriomandi ostuhinnast.

ASJAÕIGUSLIK LEPING:

 • peale ridaelamu valmimist sõlmitakse notariaalne asjaõigusleping.
 • ostja tasub asjaõiguslepingu sõlmimisel müüjale või notari deposiitarvele 90% korteriomandi ostuhinnast.
 • juhul kui ostu finantseerib Eestis tegutsev pank või krediidiasutus tasutakse ostuhind müüjale peale notariaalse lepingu sõlmimist.

 

 

KORTERI HINNA SISSE KUULUB:

 • veevarustuse ja kanalisatsiooni liitumistasud
 • elektrivõrguga liitumistasu
 • varustus vastavalt ehitusmaterjalide, seadmete ja siseviimistlusmaterjalide iseloomustusele

KORTERI HINNA SISSE EI KUULU:

 • kinnistu ostu-müügilepingutega sõlmimisega seotud notaritasud, võimalikud hüpoteegi seadmise notaritasud, kinnistamisel makstavad riigilõivud
 • kõne-, andmeside ja kaabeltelevisiooni liitumistasud.
 • plaanidel ja 3D piltidel illustratiivsena näidatud mööbel
 • võimalikud lisatööd