Ehitusõigus

Üldised põhimõtted:
 • Ülenurme Tehnopargis on lubatud vaid keskkonda mittekahjustav tootmine
 • olemas on võimalus kruntide liitmiseks (võimalik on moodustada suure ehitusalaga krunt)
 • maksimaalne lubatud ehitiste arv krundil: kuni 5 hoonet (igale krundile on lubatud ehitada 2 põhihoonet ja 3 kõrvalhoonet)
 • maksimaalne lubatud hoonestuse korruselisus: kuni 3 korrust
 • maksimaalne hoonestuse lubatud kõrgus: kuni 12 m
 • maksimaalne lubatud hoonestusala: 34% – 50% (sõltuvalt krundist)
 • lubatud minimaalne tulepüsivusklass: TP2
Kruntidele kavandavate ehitiste lubatud kasutusotstarbed:
 • 12200: büroo -ja administratiivhooned
 • 12310: jaekaubandushooned
 • 12320: hulgikaubandushooned
 • 12330: teenindushooned
 • 12510: tööstushooned, välja arvatud rajatisteks liigitatavad jõujaamad, laohooned (12520) ja põllumajandushooned (12710)
 • 12520: hoidlad ja laohooned, välja arvatud põllumajanduslikud laohooned (12710)
 • 12600: meelelahutus-, haridus- tervishoiu- ja muud avalikud hooned
 • 12740: Erihooned.