Member of 1Partner International

Investeeringute juhtimisteenus on kapitali kasumlik investeerimine kinnisvarasse projektipõhiselt. Teenuse sisuks on kinnisvara investeerimispakettide koostamine ideest lahenduseni. Samuti eksisteerivate projektide teenindamine. Teenus algab ideest, atraktiivsete projektide sh maatüki leidmine, äriprojektide koostamine, ehituse korraldamine, müügikorraldus jmt ning lõpeb kasumi saamisega.

Konsultatsioon

Arendusalane konsultatsioon

Arendusvõimaluste kindlaks tegemine ja hindamine, tasuvuse ja kassavoogude analüüs, planeerimine, rendilepingute läbirääkimised, arengukavade koostamine;

Uuringud

Turuülevaated, tasuvusuuringud, pakkumise-, nõudluse- rendihinna- ja riskianalüüs, trendid ja prognoosid, investeeringute analüüsid, kulu-uuringud ja kassavoogude analüüs;

Kinnistu ost ja arendus

PROTSEDUUR

TEENUSE SISU ja TEGEVUS

Kinnistu omandamine

 • eelanalüüs

 • ostusoovituse andmine, tasuvusanalüüs

 • esialgse äriprojekti koostamine

 • finantseerimise korraldamine

 • läbirääkimiste pidamine

 • tehingu korraldamine

Äriplaani koostamine

 • täpsustatud äriprojekti koostamine koos finantsanalüüsidega

 • finantseerimise korraldamine

Objekti tehniline haldamine ja rahavoogude garanteerimine, üürikorraldus

 • vajadusel hoone tehnilise konserveerimise korraldamine või parendamine rahavoogude genereerimiseks ja/või

 • rahavoogude säilitamine ja võimalusel suurendamine väärtustamise juhtimise perioodiks

Üürikorraldus

 • üürnike otsimine

 • läbirääkimiste korraldamine

 • lepingute sõlmimine

Väärtustamise juhtimine

Detailplaneering

 • detailplaneeringu koostaja valimine (konkurss)

 • detaiplaneerimine (allhange)

 • detailplaneeringu kehtestamise protsessi korraldamine

 • konsulteerimine ja kontroll

Projekteerimine

 • hoone projekteerimine või ümberprojekteerimine vastavalt äriplaanile

 • projekteerimispakkumiste võtmine

 • projekteerimine (allhange)

 • protsessi konsulteerimine vastavalt äriplaanile ja turunõudlusele

 • projekti kinnitamine (allhange)

 • ehitusloa väljastamine (allhange)

Ehitus / Renoveerimine

 • ehituspakkumiste võtmine

 • finantseerimise korraldamine

 • rahavoogude planeerimine

 • projektijuhi valimine

 • ehituslepingu sõlmimine

 • järelvalve organiseerimine (ehituslik ja finantsiline)

 • haldusettevõtte valimine

 • kasutusloa saamine hoonele

Müük

Müügikorraldus

 • marketing

 • läbirääkimised/pakkumised

 • tehingute läbiviimine

Kinnistu ost ja väärtustamine

PROTSEDUUR

TEENUSE SISU ja TEGEVUS

Detailplaneeringuta kinnistu omandamine

 • eelanalüüs

 • ostusoovituse andmine, tasuvusanalüüs

 • esialgse äriprojekti koostamine

 • finantseerimise korraldamine

 • läbirääkimiste pidamine

 • tehingu korraldamine

Kinnistu väärtustamine, detailplaneeringu teostamine

 • detailplaneeringu koostaja valimine (konkurss)

 • detailplaneerimine (allhange)

 • detailplaneeringu kehtestamise protsessi korraldamine

 • konsulteerimine ja kontroll

Kinnistu müük

 • müügikorraldus

 • marketing

 • läbirääkimised

 • tehingu korraldamine